Нормативно-правове забезпечення, щодо організації діяльності навчального закладу

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про загальну середньо освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Наказ МОН України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»

-Наказ МОН України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»;

- Наказ МОН України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8» Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти;

Наказ МОН України від 08.09.2020 № 1115"Деякі питання організації дистанційного навчання"

Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах середньої освіти у 2020/2021 навчальному році».

Лист МОН України від 22.07.2020 № 1/9-394«Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році».

Указ Президента України від 18.05.2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»

Указ Президента України"Про оголошення 2020-2021 н. р. Роком математичної освіти"

Лист ІМЗО від 27.07.2020 №22.1/10-1495«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 навчальному році».

Лист МОН України від 20.07.2020 № 1/9-385«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

- Лист МОН України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

- Лист МОН України від 27.07.2019 № 1/9-471 «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу»;

- Лист МОН України від 23.04.2019 № 1/9-269 «Щодо розроблення статуту закладу загальної середньої освіти»;

Лист КВНЗ "ХАНО" від 19.10.2020 № 525 "Про онлайн-безпеку учасників освітнього процесу"(Методичні рекомендації щодо онлайн-безпеки учасників освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання)

Лист МОН України від 02.11.2020 № 1/9-609"Щодо організації дистанційного навчання"

Лист МОН України від 31.08.2020 № 1/9-495 "Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році"

- Постанова кабінету міністрів України від 22.05.2019 № 437 «Питання українського правопису»;

- Постанова кабінету міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково- педагогічних працівників»;

- Лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримань вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»;

2021/2022 н. р.

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)від 26.08.2021 № 9

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)від 23.04.2021 № 4

"Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти" від 30.11.2020 № 1480

«Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»від 25.09.2020 № 2205

"Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році" від 09.08.2021 № 1/9-404

Організація харчування

"Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305

"Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 28.07.2021 № 786від 28.07.2021 № 786

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305" від 18.08.2021 № 871

МОЗ «Щодо виконання норм харчуваннявід 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21

МОН, МОЗ«Щодо окремих питань організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти»від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21

Підвищення кваліфікації

"Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних інауково-педагогічних працівників" від 21.08.2019 №800

"Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників" від 27.12.2018 № 1190

Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»від 04.03.2020 №1/9-141

Приймання, переведення, вибуття учнів

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування тапереведення учнів додержавних такомунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»від 16.04.2018 №367

Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти донаступного класу»від 22.07.2019 №1/9-471

Освітній процес

Указ Президента України«Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року»від 12.03.2021 № 94/2021

Постанови КМУ:
Накази МОН:
Листи МОН:

Нова українська школа

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87“Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688“Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Наказ МОН України від 20.08.2018 № 924«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу».

Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду учнів 1 класу

Наказ МОН України від 27.08.2019 № 1154«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».

Наказ МОН України № 1146 від 16.09.2020"Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи"

Наказ МОН України № 1096 від 02.09.2020"Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи"

Кiлькiсть переглядiв: 496